۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

اینجا مسکو نیست

وقتی این ساختمان رو دیدم ناخودآگاه یاد ساختمانهای کارگری (دوران جنگ سرد) تو فیلم های کومنیستی افتادم

۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه

بدون عنوان


تکنولوژی vs ایدئولوژی


بدون عنوان


بدون عنوان


سنجاقک


بدون عنوان